dilluns, 30 de gener del 2017

Taller d'Alfabetització Informacional i Digital a la Biblioteca de Cocentaina: alumnes FPA BeniassentEstem vivint en una societat on la informació és essencial per al desenvolupament normal de les nostres vides. La informació ens envaeix per tot arreu, personal i professionalment, en qualsevol suport. Malgrat això tenim una manca molt gran d'Alfabetització Informacional.

Aquest analfebetisme informacional -i també digital- es soluciona tan sols amb una formació adient; per això la Biblioteca Pública Municipal de Cocentaina ha organitzat un breu Taller d'Alfabetització Informacional i Digital, junt a la FPA Beniassent de Cocentaina, adreçat als seus alumnes de GES 1 i 2.

 El taller s'ha realitzat al saló d'actes de la nostra Biblioteca, el passat dijous -26 de gener de 2017-, de 9 a 11 del matí. Va estar dividit en tres parts:

-Teòric
-Pràctic
-Digital

Dins de la brevetat de temps i la carència de base sobre el tema dels alumnes, cal dir que l'experiència ha estat molt positiva, un any més. Us fiquem l'esquema del que vàrem estar xerrant, investigant i practicant a la Biblio.TALLER: ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL I DIGITAL
Biblioteca Municipal de Cocentaina -FPA Cocentaina
26 de gener de 2017

Per tal de realitzar treballs necessitem tenir accés a la informació. Hui en dia ho podem fer en suport paper o en suport digital. Tenir les destreses necessàries per buscar la informació ens facilitarà que la recerca siga ràpida i útil.

Passos a seguir:

1.- Reconèixer les nostres necessitats informacionals

2.-  Saber on acudir per tal d’accedir a la informació

3.-  Identificar quin tipus de documentació és la més adient per a resoldre la nostra necessitat informativa

4.- Contrastar la informació en diferents fonts documentals –paper i/o digital-

5.- Prendre nota del que necessitem  per després redactar. Apuntar sempre el lloc d’on hem agafat la informació: bibliografia i webgrafia


Cal diferenciar:

- Obres de Consulta: diccionaris, enciclopèdies, diccionaris enciclopèdics, atles, cronologies i anuaris, etc.
- Llibres d’Informació: generals i monogràfics


Obres de consulta:

Diccionari: defineix els conceptes
                   Diccionaris de la llengua
                   Diccionaris especialitzats
                   Diccionari de les llengües o Vocabularis
                    Diccionari de sinònims i antònims

Enciclopèdia: informa i explica els conceptes
         En funció del contingut: Enciclopèdia General
                                                  Enciclopèdia Especialitzada
         En funció de cóm es presenta el contingut: Enciclopèdia Alfabètica
                                                                               Enciclopèdia Temàtica

Diccionari enciclopèdic: barreja els dos anteriors
Atles: cartografia, mapes. També hi ha especilitzats: química, cos humà...
Cronologia: presentar fet ordenats ordenadament
Anuaris: presentar els fets al llarg d’un any


Llibres d’informació: generals / especialitzats –monografies

Diferenciar entre Llibre d’Informació i Enciclopèdies


Exemples a la web:

Diccionaris
-Diccionari Normatiu valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/
-Diccionario Español-Inglés: http://diccionario.reverso.net/espanol-ingles/
-Diccionari de sinònims i antònims: http://diccionaris.cat/
-Diccionario Inglés: http://dictionary.cambridge.org/
-Diccionario Inverso Español: http://dirae.es/

Enciclopèdies
-Enciclopèdia Catalana: http://www.enciclopedia.cat
                    https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
-Enciclopèdia Temàtica, Monografias: http://www.monografias.com/
-Enciclopèdia especialitzada:
Plantes del Mediterrani: http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/

Atles

  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada